Asbæk logo
BETWEEN SPACES II
15. januar - 8. februar 2004

Kathrin Böhm, Andrea Geyer, Lone Høyer Hansen, Gerhard Mantz, Gerold Miller, Barbara Probst, Nadine Rennert og Susanne Weirich


Læs interview med Lone Høyer Hansen på Kopenhagen.dk

Udstillingsvue fra BETWEEN SPACES, Kunsthalle Centro Cultural Andratx, 2003
Billedkunsten skaber rum for udveksling af mangeartede erfaringer, fantasier og muligheder, der har deres særlige æstetiske diskurs. Det er temaet for udstillingen BETWEEN SPACES (Part Two).

Udstillingens kurator, den danske billedkunstner Lone Høyer Hansen, satte i sommer 7 tyske kolleger i stævne på Asbæks Centro Cultural Andratx, Mallorca for på dette sted at anskueliggøre særlige rum. Kunstnerne skabte in situ nye rum, udfra en udveksling mellem hinanden, mellem værkerne og med arkitekturen. Kunsthistorikeren Ann Lumbye Sørensen fulgte processen og forfattede teksten Remarks on Spaces in Between.

Nu genskabes BETWEEN SPACES i en ny version i Galerie Asbæk, København. De otte meget forskellige kunstneres værker sætter fokus på rum og mellemrum, og hvordan rum som abstrakt og rationel begribelig størrelse er i stand til at generere betydning eller åbne for andre sanse- eller erkendelsesmæssige muligheder.

Vore private hjem, de offentlige bygninger, pladser og andre områder er alle udtænkt i forhold til ideologier og forestillinger; også de mentale rum er ordnede efter principper, der ikke altid er erkendte.

Derfor opfordrer BETWEEN SPACES (Part Two) til via kunsten at kaste nye blikke på de mentale og fysiske rum, som vi som mennesker bevæger os i.
Læs her!Lidt om kunstnerne ...Kathrin Böhm: and millions and millions, various papers/posters, 2001

Kathrin Böhm (Berlin/London), * 1969.
Samarbejder med arkitekten Andreas Lang (London) og kunstneren Stefan Saffer (Berlin)omkring projekter i det offentlige rum med fokus på mulighed for at generere nye rum, hvor forskellige og modsatrettede interesser og forventninger kan mødes. Hendes individuelle kunstneriske praksis er karakteriseret ved processuelle forløb, hvormed hun midlertidigt transformerer steders identitet. Materiale fra tidligere projekter inkorporeres i nye. Forandring, tid og erindring indgår i arbejdet med skærpet opmærksomhed overfor det private og det offentlige rumAndrea Geyer (Freiburg/New York), * 1971.
Er optaget af spørgsmål om, hvordan køn og identitet konstrueres i en samfunds- og uddannelsesmæssig kontekst. Undersøgelser indenfor denne tematik har udmøntet sig i video sekvenser med fiktions prægede fortællinger. I samarbejde med den amerikanske kunstner Sharon Hayes har hun approprieret interviewgenren for at belyse og afsløre sprogets lag af betydninger.
Lone Høyer Hansen: Under Influence, 1999
Lone Høyer Hansen (København), * 1950.
Med udgangspunkt i skulpturen som kropslig, fænomenologisk gestalt med særlig opmærksomhed på dialoger mellem værk og betragter, har hun i et tværæstetisk felt undersøgt mange mulige fysiske og mentale rum, hvor installationen, fotografi og en udvidet skulpturpraksis er taget i anvendelse. Mellem-rum, skala forskydelser og en mangfoldighed af materialer tages i anvendelse for at skabe andre og imaginære midlertidige steder.

Gerhard Mantz: Labyrinth No. 136, Computersimulation, DVD, 2002

Gerhard Mantz (Berlin), * 1950.
Kunstneren arbejder med maleri i et stærkt udvidet felt, der omfatter bemalede væg- og gulvobjekter og malerier, der fremmaner hidtil ukendte virtuelle rum. De computergenererede værker åbner for uanede muligheder af former og rumdannelser, hvor enhver slags kendt logik kommer til kort. Det er udforskninger i "umulige" konstellationer og figurationer, der foldes ind og ud i dynamisk, accelererende visioner. Det sandsynlige og det usandsynlige kappes om betragterens opmærksomhed.
Gerold Miller: hard:edged 57, 2002, light gloss painted aluminium.
Gerold Miller (Berlin), * 1961.
Rammen indrammer billedet, fremhæver det og leder betragterens blik ind i maleriets egen verden. En verden, der tidligere blev gestaltet af centralperspektivet og siden blev splintret i fragmenter eller fremvist som tomhedens monokrome flade. Hos Miller er rammen maleriet, bemalede geometriske og krummede rammer. Rammen og væggen er det konkrete billede i et nærværende, realt rum.

Barbara Probst (München, New York), *.1964
Fotografiet som sandhedsvidne og som spejl af virkeligheden har været angrebet fra flere sider – ikke mindst af Barbara Probst, der på sin helt egen måde gør opmærksom på fotografiets paradoks mellem sandhed og løgn. I hendes fotografiske serier ser vi, betragterne, ikke gennem ét objektiv, men gennem mange, der samtidig og fra forskellige afstande og vinkler, "ser" en person, en handling eller en situation over en udstrakt tid. På denne måde undergraver kunstneren billedets illusion om et fastholdt Nu; i stedet tematiseres det fotografiske billedes problematiske virkelighedsstatus - .Nadine Rennert: Motor, polyesterfoam, colour, 4 pieces, 1997

Nadine Rennert (Berlin), * 1965.
Kunstneren destabiliserer opfattelsen af skulptur som en konkret og fast form i rummet. Hendes skulpturer synes at forandre sig, vokse eller skrumpe ind under betragterens blik, hvorved skulpturen som orienteringspunkt og pejlemærke forvandles til fortællende metamorfoser. Materialerne stof, vat, gaze spændes ud som en hud over lette skeletter eller rulles sammen og komprimeres til "organiske" former, der kan minde om uidentificerbare indre organer, fragmenter af lemmer i et surrealistisk spekter af muligheder.Susanne Weirich: Busybody, 6 digital prints laminated on Forex, 2 mm. ed. 3, 79 x 125 cm., 2000
Susanne Weirich ( Berlin), * 1962.
Som en antropolog foretager kunstneren undersøgelser og analyser af udvalgte discipliner, institutioner og andre steder og rum i samfundet, f.eks. frisørsaloners særlige kendetegn. Det er de særlige diskurser, der kendetegner de mange områder, kunstneren dekonstruerer og "ordner" efter hendes koncept, så den virkelighedsopfattelse disse systemer repræsenterer, transformeres og bliver nye usandsynlige virkeligheder.


Udstillingen er kurateret af Lone Høyer Hansen


Dansk version English version

 
 Kunstnere
 Udstillinger
Tidligere udstillinger
 Info
 Udsmykninger


TOP