Asbæk logo
How to Hunt
Trine Søndergaard & Nicolai Howalt
How to Hunt
17. marts - 16. april 2005

Søndergaard / Howalt: Rævebakkensyd, digitalt C-print, 125 x 150 cm., 2004

How to Hunt er et fordybet og fascineret studie af jagten som fænomen. I store farvefotografier skildrer Trine Søndergaard og Nicolai Howalt mødet mellem natur, dyr og menneske.

Engang var jagten en basal handling, som skulle sikre menneskets overlevelse. Siden er jagten blevet en civiliseret beskæftigelse, der mimer menneskets oprindelige livsvilkår og dyrkes som en hobby, hvor horn og hunde er faste bestanddele. Jagtens fortsatte aktualitet er temaet for How to Hunt.

Søndergaard (f. 1972) og Howalt (f. 1970) har tidligere arbejdet sammen om projektet N+T, som har været vist i Undergrunden. Men hvor N+T var en trashet og fragmenteret repræsentation af et intimt univers bevæger How to Hunt sig i et langt større rum med brug af en anden fotografisk æstetik.

Igennem et års tid har de to kunstnere deltaget i en række forskelligartede jagter rundt omkring i Danmark og skildrer i deres billeder nutidens jagt og dens ritualer.
How to Hunt balancerer imellem på den ene side at undersøge jagten som kulturfænomen og på den anden side at forholde sig til den kunsthistoriske tradition, som temaet jagt uundgåeligt knytter an til.

Jagten som motiv for billedkunsten kan spores tilbage til kunsthistoriens begyndelse. Dyret og jagten har således været genstand for afbildning siden de tidlige hulemalerier. How to Hunt vækker mindelser om den eksakte realisme i et hollandsk stilleben fra 1600-tallet med nedlagt vildt, men er i højere grad farvet af en pittoresk naturopfattelse, som i romantisk landskabsmaleri.

En række af fotografierne i How to Hunt består af flere eksponeringer, der er blevet efterbehandlet i computeren og flettet ind i hinanden, så de viser hele jagtens forløb i ét og samme billede.

Der er på den måde tale om velgennemtænkte tableauer, der kompositorisk og tidsmæssigt er et koncentrat af jagtens sceneri, som det udfolder sig i landskabet omkring os – i dag.

I forbindelse med udstillingen i Martin Asbæk Projects udgiver Søndergaard og Howalt bogen How to Hunt på forlaget Art People med forord af museumsinspektør Anna Krogh, ARoS. 64 sider.


Dansk version English version

 
 Kunstnere
 Udstillinger
Tidligere udstillinger
 Info
 Udsmykninger


TOP