Asbæk logo
Ruth Campau
"Jeg er optaget af det abstrakte maleri og de problemstillinger, der udspringer af den formalistiske abstrakte tradition. Men hvor formalismen var ensbetydende med en fokusering på den todimensionale flade og dennes optiske modalitet, er jeg desuden interesseret i at gå udenfor rammen og involvere og inddrage det omgivende rum. Det stedsspecifikke maleri.

Som sådan er jeg ikke kun interesseret i formalismens reduktion til det rene maleri, men derimod er jeg optaget af et maleri, som på et præ-konceptuelt niveau forbinder den gestikulerende og sensomotoriske krop med udtrykket – altså indkorporerer bevægelse, tid og nærvær.

Det er maleriets vekslen mellem en materiel fremtræden, dets henvisning til tilblivelsesprocessen samt det omgivende rum der interesserer mig. Man kan sige, at disse tre vinkler udgør tre hovedaspekter ved mit arbejde."

Ruth Campau, Noter om maleri


Print
Dansk version English version

 
 Kunstnere
 Udstillinger
 Info
 Udsmykninger


TOP