Om Henrik Have
Maleri, object, grafik

Født i København, 1946

Henrik Have skaber gådefulde og komplekse værker, hvor tegninger og genkendelige motiver, som kropsdele, stole og glas, blandes med litterære og filosofiske tekstfragmenter i et abstrakt univers. Billedelementerne har ikke nødvendigvis nogen direkte sammenhæng, men kædes sammen af farverne på maleriets flade. Værkerne kan ses som billedliggørelser af indre, mentale processer og følelser, og igennem sammenstillingen af forskellige associationer åbnes for nye betydninger.